CH07

vorige | overzicht | volgende



Een soortgelijk raam aan de achterkant van gebouw D. Verder verval in de vorm van afbladderend verfwerk en opschietend groen.