CH10

vorige | overzicht | volgendeAppartementenblokken aan de westzijde van het kazerneterrein. De strook groen is Cort Heyligerspark genoemd. Ondanks dat men zoveel mogelijk begroeiing wilde sparen, het project heet immers Het Groene Gordijn, zijn er nogal wat bomen gesneuveld om de woningen met de rode daken te kunnen bouwen. De tijdelijke metalen hekken staan er alweer jaren.