CH11

vorige | overzicht | volgendeOok de ramen van het ketelhuis (l) waren beveiligd tegen ingooien. Ondanks het verval bleef de hoge stedenbouwkundige kwaliteit van het ensemble intact. De sloop van dit gebouw doet echter ernstige afbreuk aan de kwaliteit van het geheel. Deze plek zal worden ingevuld met een appartementenblok van (maximaal) zeven verdiepingen. De tijd zal leren of een dat een gelukkige keuze is, zo vlak naast lage historische bebouwing en de lage woningen van het wijkje hier direct achter.