Publicaties

Via deze pagina vallen diverse publicaties te downloaden op militair-historisch gebied. Een deel van deze brochures was eerder toegankelijk via andere websites. Deze laatsten hebben geen betrekking op kazernes, maar op uiteenlopende onderwerpen met als tijdvak veelal de Koude Oorlog.Voor download: klik op de titel.

Kazernereeks:

De kazernereeks is een reeks brochures over kazernes en kazernebouw onder redactie van Frank Oosterboer en Alberto Kerkhof. De brochures zullen alle als pdf-bestand gepubliceerd worden op internet en zijn gratis te downloaden. De eerste publicatie verscheen januari 2022.

  Vroege kazernebouw in Nederland, kazernereeks nr. 1

Kazernebouw in het huidige Nederland en België begon in de tweede helft van de zestiende eeuw. Sobere kamers - barakken genoemd - samengevoegd in een barakkenblok vormden het begin van de kazernecomplexen van tegenwoordig. In deze brochure wordt hun oorsprong, de varianten en de ontwikkelingen hierin beschreven.


  De kazerne die een luchtkasteel bleef, kazernereeks nr. 2

Het verhaal van de meest onbekende kazerne van Nederland: de Jacob Cabeliaukazerne in Alkmaar die nooit werd afgebouwd.


  Kazernebouw tijdens het Interbellum, kazernereeks nr. 3

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog kwam in 1937 het grootste kazernebouwprogramma tot stand dat Nederland ooit gekend gekend heeft. Nog in 1939 moesten 24 nieuwe kazernes in gebruik worden genomen. Deze brochure vertelt daarnaast het verhaal van drie andere kazernes waarvan de bouw enkele jaren eerder startte en dat van de marinierskazerne in Rotterdam.


Overige titels:

  Omgekomen in militaire dienst, Vredesverliezen tijdens de Koude Oorlog

De Koude Oorlog in Europa werd nooit een warme, geen schot werd er in 45 jaar gelost richting de vijand. Dat betekende niet dat er geen slachtoffers vielen. In West én Oost kwamen grote aantallen militairen om het leven tijdens oefeningen en ongelukken. Ook in Nederland liepen met de jaren de verliezen op, maar het liefst werden deze een beetje onder de mat geveegd.


  Protestants Militair Tehuis Nunspeet, van feestelijke opening tot stille sluiting

Met de feestelijk opening in 1954 startte het leven van het Protestants Militair Tehuis (PMT) Nunspeet. Het PMT was een zogenaamd koepeltehuis dat er een was uit een serie van in totaal zeven, die in 1954 bij de grote legerplaatsen werden geopend. Het boek beschrijft de activiteiten en geschiedenis door de jaren heen tot de sluiting in 1996.


  De legergroene elite

Militaire dienstplicht was lange tijd een plicht die werd opgelegd aan slechts een deel van de Nederlandse jongemannen. Hoe was het voor hen die hem moesten vervullen? En de landmacht, wat was dat voor een werkgever? In 1996 verdwenen de laatste dienstplichtigen uit het leger en daarmee kwam een eind aan een unieke wereld met een heel eigen cultuur, de wereld van bollen en ouwe stompen. De auteur die eind jaren zeventig zijn dienstplicht vervulde, zette zijn belevenissen op papier. Een terugblik op de wereld van de landmacht tijdens de Koude Oorlog.


De korte oorlog van kornet De Vlaming, het oorlogsdagboek van F.W. de Vlaming
, 2020

VVDM gered door CPN, 2020. De VVDM in zwaar weer na een ultimatum van minister Vredeling

De staking bij 44 Painfbat, 2016. Achtergronden van de confrontatie tussen minister Vredeling, legerleiding en VVDM

Gezocht: oude dienstmaten voor een reünie, 2016. Een handleiding hoe je je oude dienstmaten terug kunt vinden

De bom in de Ernst Casimirkazerne, 2015. Een NATRES oefening met onverwachte afloop