Gebruikte literatuur


Boeken


Amersfoort H.,  Kamphuis P. (red.), Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied, SdU Uitgevers 2e herz. druk 2005

van den Beemt, F.H., Boekema, D., Thijssens, K.K.(red.), 300 Jaar bouwen voor de landsverdediging,
uitgave: Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen 1988

Berends, P., Een andere kijk op de slag om Arnhem. De snelle Duitse reactie, Uitgeverij Aspekt 2002

Bevaart, W., Elands, M., Klep, C., Staat, D., Vijftig jaar Regiment Van Heutsz 1950-2000,
Sdu Uitgevers 2000

Bevaart, W., De onderofficier in het Nederlandse leger. 1568-2001, SdU  Uitgevers 2001

Blijdensteijn, R., Stenvert, R., Bouwstijlen in Nederland 1040-1940, Uitgeverij SUN 2000

Boekhout, P., Diemers, A.J.,(red.), 75 Jaar Kromhoutkazerne Utrecht. Een historische terugblik, Utrecht 1988

Bosma, K., Mekking, A. e.a.(red.), Bouwen in Nederland. 600-2000, Nai Uitgevers 1993

Bruch J., Een eeuw Nederlandse architectuur. 1880/1990, Nai Uitgevers  1993

Bruggen, J. van, Schulkes, J., De Koning Willem I kazerne te 's-Hertogenbosch, Werkstuk Opleiding Stadsgids 2004-2006, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch 2006

Bruijn J.R., Wels C.B.(red.), Met man en macht. De militaire geschiedenis van Nederland. 1550-2000, Balans  2003

Bulte, M.A., Neeven, A., Garnizoensstad Haarlem, De Vrieseborch 1992

ten Cate, A., De Laatste Divisie. De geschiedenis van 1 Divisie `7 december`na de val van de Muur 1989-2004., SdU Uitgevers 2004

Cats, B.C., Kolonel Palmkazerne 50 jaar, uitgave Kolonel Palmkazerne/Intendancemuseum zonder jaartal

Couzy, H.A., Mijn jaren als bevelhebber, L.J. Veen (uitg.) 3e druk 1996

Elands, M., Harderwijk als militaire stad en de geschiedenis van de 4 Divisie, Sectie Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht 1994

Elands, M., Groen, P., van Hoof, J., de Jong, M., Het Regiment Oranje Gelderland, Boom 2006

Elands, M., van Hoof,J. ea., 250 jaar Genietroepen 1748-1998, Sdu Uitgevers 1998

Francois, P.J., Ik diende bij de huzaren, Brabantia Nostra  1986

van Gils, R.J.A., Klinkert, W., Roozenbeek, H., Bergen op Zoom als militaire stad, Brochurereeks nr. 16
Sectie Militaire Geschiedenis KL 1996

van Groningen, C.L., De Krimpenerwaard, Wbooks, 1995

van der Have, Bijdrage tot de geschiedenis van de Artillerie Instructie Compagnie, 1 mei 1863 - 1 september 1922, eigen uitgave 1954

Havenaar, R., Van Koude Oorlog naar nieuwe chaos (1939-1993), uitgeverij G.A. van Oorschot 1993

Hermans, D., Hooghiemstra, D., Voor de troon wordt niemand ongestraft geboren. Ooggetuigen van de koningen van Nederland 1813-1890, Uitgeverij Bert Bakker 2008

Hoffenaar, J., van Hoof, J., de Moor, J., Vuur In Beweging. 325 jaar veldartillerie. 1677-2002, Boom 2002

Hoffenaar, J., Schoenmaker, B., Met de blik naar het Oosten. De Koninklijke Landmacht 1945-1990, SdU 1994

Hoffenaar, J., Schoenmakers, J.P.M., November Romeo Treed Nader! De Nationale Reserve 1948-1998,
Sdu Uitgevers 1998

van Hoof, J.P.C.M., Klinkert, W., 's-Hertogenbosch en Vught. Een militair verleden, Brochurereeks nr. 10, Sectie Militaire Geschiedenis KL 1993

van Hoof, J.P.C.M., Roozenbeek, H., Grave als militaire stad, Sectie Militaire Geschiedenis KL 1998

Huizinga, B., Aartsma, K., De Zwarte Politie. 1940-1945, De Haan 1986

de Jong, L., Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. Deel 1., Staatsuitgeverij  7e druk

Klinkert, W., Het Vaderland Verdedigt. Plannen en opvattingen over de verdediging van Nederland. 1874-1914, uitgave: Sectie Militaire Geschiedenis 1992

Klinkert, W., van Hoof, J.P.C.M., Breda als militaire stad, Sectie Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht 1995

Koninklijke Landmacht, Handboek 6-00 Het Wapen der Artillerie Geschiedenis en Traditie, 1e druk 2003

Krijger, T.A., Steenwijk als militaire stad, Sectie Militaire Geschiedenis KL 1996

Kruidenier, M., Militair erfgoed, categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965,
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Zeist 2007

Mens, R., De Prins Frederikkazerne te Leeuwarden. Geschiedenis en hergebruik van een vroeg negentiende-eeuws kazerne, Stichting Moderne Architectuur Friesland 1984

Midden Nederland, N.V., 1951-1953, uitgave N.V. Midden Nederland, z.j.

Nelissen, N.J.M., Smits, J., Bogie, M.J.S., Voorzee, J., Herbestemming van grote monumenten: een uitdaging!, Stichting Pandenbank Noord-Brabant, 1999

Nienhuis, A., Peters, M., van Schuppen, S., Landschap van de Koude Oorlog, Veluwe en IJssel,
Uitgeverij Open Kaart 2009

Oosterboer, F., Kernwapenopslag in Darp en 't Harde, Het geheim in de achtertuin, Uitgeverij Aspekt 2015

Rietman, C.J.C., De Jan van Nassaukazerne te Harderwijk (1912-1996), uitgave: Oudheidkundige Vereniging “Herderewich” 2006

De Rij en Tractieschool, van 1 december 1947 tot 10 mei 1993, zonder uitgever, zonder jaar

Ringoir, H., Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940, uitgave Sectie Militaire Geschiedenis KL 1980

Roozenbeek, H., Tilburg als militaire stad, Brochurereeks nr. 15, uitgave Sectie Militaire Geschiedenis KL 1993

Schrijverscollectief Van Haeftenkazerne, Kleine Geschiedenis van een Inlichtingencompagnie, Apeldoorn 1992

Teitler, G., Klinkert, W. (red.), Kopstukken uit de krijgsmacht. Nederlandse vlag- en opperofficieren 1815-1955, De Bataafsche Leeuw 1997

Wapentraditieraad Infanterie, "Ik wijk voor niets", Geschiedenis en tradities van het Wapen der Infanterie, uitgeverij Van Wijnen, 2011

Verhoeven, C., De Vierdaagse, het grootste evenement van Nederland, Tirion Uitgevers 2009

Verhoeven, C., Het vergeten korps, De geschiedenis van de Koloniale reserve, Uitgeverij Vantilt/fragma

2012 Viseé, R., Waterkoort, G., LIMOS Nijmegen, van kazernecomplex naar stadslandgoed, Gemeente Nijmegen 2006

van de Weerd, E., Crebolder, G., Ede In Wapenrok. Twee eeuwen militaire geschiedenis in de gemeente Ede, BDU 2005, 2e druk

Woldring, J., Park van Haeften. Parade van 1000 jaar bewoning, Ons Huis 2002

van Woensel, J.T.W.H., 50 Jaar Technische Dienst in beweging, uitgave: Stichting Vijftig Jaar Technische Dienst, 1994

Zwitzer, H.L., Comptabiliteit in uniform, 200 jaar militaire administratie 1795-1995, Sectie Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht 1995


Artikelen & overige publicaties


Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis, Van Heutszkazerne Kampen. Bouwhistorische verkenning, 2001

Denessen, R., van Dijk, X., Moorman, M., Blariacum, Fort Sint- Michiel, Frederik Hendrikkazerne. Venlo verwerft historische grond, Venlose Katernen 11, april 2008

Dolné, E.M., Kazernegebouwen in Nederland. Bouw, ontwikkeling en kunsthistorische aspecten.
Parade 1993 nr. 1, pag. 6-24

van Geijn, A.J.M., Herbestemming, Theorie vs Praktijk, Masterthesis Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg, Universiteit van Utrecht, 6 juli 2007

Het leven in Schoonhoven, Garnizoensstad, nummer 1, februari 2011

Kerkhof, A., Boostkazernes, omschrijving en waardebepaling, BK-architecten, februari 2004

Kroon, J., Generaal J.B. Van Heutszkazerne, zj, stadsarchief Kampen

Kroon, J., diverse documenten waaronder Kampen Garnizoenstad, Van Heutszkazerne en een overzicht van kazernes in Kampen, archiefdeel C02915, stadsarchief Kampen

Kruidenier, M., Dwarsblik Militaire Kazernes 1850-1940, De Onderste Steen, 2003

Limonard, C.J., De Isabellakazerne te Vught. Van fort tot kazerne. Van kazerne tot monument.
Kwartaalbericht 1997-1, Stichting Menno van Coehoorn

Nationaal Restauratiefonds, Monumenten en Herbestemmen, jaarthema 2008

Oosterboer, F., 19e eeuwse kazernebouw in Nederland. Types, gebruikers en ontwikkelingen,
jeoudekazernenu.nl, 2011

Schukking, W.H., De historische ontwikkeling van den kazernebouw (2 delen), Militaire Spectator 1933, deel 1: pagina 76-84, deel 2: pagina 145-152

Stedebouw & Architectuur, Zes vragen over herbestemming, nr. 7, 2007, pag 40-41

Technische Adviescommissie Algemene Rekenkamer, Rapport betreffende de bevindingen van de commissie ten aanzien van het bouwen van een vijftal kazernementen door de N.V. Midden Nederland voor het Ministerie van Oorlog, Den Haag december 1953

Vastenhoud, W., Boreelkazerne, spin in een verbindingsweb, Intercom 2003-2, pag. 51-55

de Wolf, J.J., De voorbereidingen van de bouw van 16 infanteriekazernementen ("Boost-Kazernes") in 1937/38, Genie, augustus 1961, pag. 148-160