M
enig ex-dienstplichtig militair is opgelucht voor het laatst de kazernepoort uitgestapt, maar vraagt zich later toch af wat er van “zijn” kazerne geworden is. Je oude kazerne nu geeft voor een groeiend aantal voormalige landmachtkazernes, en enkele van de luchtmacht, antwoord op die vraag.

Alle besproken kazernes, op een uitzondering na afgestoten na de Koude Oorlog, hebben een fotogalerij die recente foto’s bevat zoveel mogelijk op volgorde van een wandeling over of om het kazerneterrein.
Van iedere kazerne worden de huidige toestand, de eventuele plannen voor de nabije toekomst en de geschiedenis beschreven. Tevens is er een kleine biografie van de naamgever opgenomen en bevatten sommige kazernes onder de knop archief een link naar een historische fotogalerij.

In Achtergronden worden de periodes die aanleiding gaven tot de bouw en afstoting beschreven. Tenslotte wordt er op de architectuurpagina's dieper ingegaan op kazernebouw en de toegepaste bouwstijlen. Ook is er een artikel opgenomen over de mogelijkheden en moeilijkheden om afgestoten kazernes een nieuwe bestemming te geven.
 
Plaats Kazerne Plaats Kazerne
       
Amersfoort Juliana van Stolberg 's-Hertogenbosch Koning Willem I
Amsterdam Oranje-Nassau Kampen Van Heutsz
Apeldoorn Van Haeften Keizersveer Pontonniers
Appingedam Willem Lodewijk van Nassau Leeuwarden Prins Frederik
Arnhem Menno van Coehoorn Middelburg Berghuijs
  Saksen-Weimar Naarden Weeshuis
Bergen op Zoom Cort Heyligers Nieuwersluis Koning Willem III
Breda Chassé Nijmegen Krayenhoff
Bussum Kolonel Palm   LIMOS
Deventer Boreel   Prins Hendrik
Ede Inleiding   Generaal Snijders
  Elias Beeckman Nunspeet Generaal Winkelman
  P.L. Bergansius Ossendrecht Koningin Wilhelmina
  Van Essen Roermond Ernst Casimir
  Johan Willem Friso Schalkhaar Westenberg
  Arthur Kool Schoonhoven Haven
  Maurits Steenwijk Johan van den Kornput
  Prins Maurits Tilburg Koning Willem II
  Simon Stevin   Kromhout
Eefde Detmers Utrecht Hojel
Eindhoven de Constant Rebecque   Kromhout
Grave Generaal de Bons Venlo Frederik Hendrik
Haarlem Ripperda Vught Isabella
't Harde site   Frederik Hendrik
Harderwijk Jan van Nassau Wezep Willem de Zwijger
  Oranje-Nassau Zuidlaren Adolf van Nassau
  Willem George Frederik    

 

(advertentie)

Kazernes in Nederland
Van barak naar paviljoensysteem
1567 - 1914


 

Kazernebouw in de Nederlanden, zowel noord als zuid, kende een vliegende start met het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog. Overal in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werden in de vele vestingsteden en schansen barakkenblokken opgetrokken: in hout of steen, eenlaags of tweelaags en vaak met de ruggen tegen elkaar. Twee eeuwen lang zou een dergelijke vorm van huisvesting voor militairen de meest gebruikelijke zijn.

Kazernes in Nederland vertelt het verhaal hoe uit deze eenvoudige en vaak karige barakkenblokken andere ontwerpen voortkwamen en de invloeden hierop. In de negentiende eeuw ontstonden grote kazernes waarin veel manschappen in grote slecht geventileerde kamers verbleven, met alle nadelen van dien op het gebied van hygiëne, ziekte en sterfte. Dit systeem, omschreven als massalegering, werd aan het eind van deze eeuw steeds meer ter discussie gesteld. Veranderingen voltrokken zich echter langzaam. Aan het begin van de twintigste eeuw werd uiteindelijk de stap gezet naar het het paviljoensysteem, dat tot op heden dominant is voor de vormgeving van kazernes.

Kazernes in Nederland doet meer dan alleen het schrijven van het verhaal van hout, steen en beton. Het gaat uitgebreid in op de legeringsomstandigheden door de eeuwen heen; van kader en soldaten, dienstplichtigen en beroeps. Met een voorwoord door prof. dr. Ben Schoenmaker, directeur Nederlands Instituut voor Militaire Historie.

Paperback op A4-formaat, 150 pagina's, rijk geïllustreerd in zwartwit en kleur. ISBN 978 94 6338 8573
€ 27,50. Uitgeverij Aspekt, www.uitgeverijaspekt.nl. Leverbaar via boekhandel en online-verkoop.

" .... een overvloed aan informatie. Iedereen met belangstelling voor kazernes schaffe zich daarom dit boek aan!"
Saillant, Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn

 

(advertentie)

Voor iedereen die sitewacht heeft gelopen:


Kernwapenopslag in Darp en 't Harde
Het geheim in de achtertuin

 

Begin jaren zestig nam de landmacht in alle stilte twee zwaar beveiligde magazijncomplexen in gebruik die als sites werden aangeduid. Hier werden, hoewel bevestigd noch ontkend, de tactische kernwapens opgeslagen die de Nederlandse artillerie zou verschieten als een inval door de Sovjet-Unie en haar bondgenoten niet met conventionele wapens gestopt kon worden. Het beheer van deze kernwapens viel onder de verantwoordelijkheid van kleine detache-menten van het Amerikaanse leger. De directe verantwoordelijkheid voor de beveiliging was een taak van eenheden van de Koninklijke Landmacht.

Nog lang na hun sluiting in 1992 bleven de sites met geheimzinnigheid omgeven. Nu de Koude Oorlog 30 jaar achter ons ligt, werd het mogelijk het verhaal van de sites van binnenuit te vertellen. Voor het eerst waren oud-beroepsmilitairen die verantwoordelijkheid droegen voor de beveiliging bereid te praten. Hun verhalen, samen met die van dienstplichtigen die er wacht moesten lopen en de verhalen van de protesten tegen de sites geven een fascinerend beeld van 30 jaar kernwapens op de Veluwe en in Drenthe.

Paperback, 196 pagina's, geïllustreerd in zwartwit en kleur. ISBN 978 94 6153 7300, € 19,95.
Uitgeverij Aspekt, www.uitgeverijaspekt.nl. Leverbaar via boekhandel en online-verkoop.